نیچه یا هر کس دیگر چه درست و دقیق گفته: «کمرمان زیربار حقیقت می‌شکست اگر هنر نبود». برای حقیر دنیای بی موسیقی متصور نیست. از جور روزگار پناه بر موسیقی...

کانال که نه، اما پلی لیستی از محبوب‌ها و شنیدنی‌ها در تلگرام دارم. شاید آبی باشد بر آتشی. علاقمندان موسیقی همه دعوتند به بزم شنیدن
( کانال نوا @navaay )

۱۷ فروردين ۹۶

تزکیه

نهایی و تنهایی، غربت و غربت. من بودم و اصغر. نه او بود نه من. خدایا اگر یک لحظه رهایم کنی فرو می‌روم، غرق می‌شوم... گویی نه که به شناسایی در عمق دشمن، که به کشف ارتباطات روحی خودم و خدا عازم بودم... 

خاطرات جنگ را که می‌خوانم حس می‌کنم آدم بهتری می‌شوم. یک جور شبه تزکیه!


لشکر خوبان
خاطرات مهدیقلی رضایی
به کوشش معصومه سپهری
نشر سوره مهر