۳۱ ارديبهشت ۹۶

جاده ایرانی

همیشه دلم می‌خواست اقتباسی ایرانی از جاده فلینی ببینم. به جای زامپانو جمشید هاشمپور باشد. جلسومینا ولی که؟ مهتاب نصیرپور خیلی خوبست.
دلمان برای تله تئاترهاتان تنگ شده سرکار خانم..