نیچه یا هر کس دیگر چه درست و دقیق گفته: «کمرمان زیربار حقیقت می‌شکست اگر هنر نبود». برای حقیر دنیای بی موسیقی متصور نیست. از جور روزگار پناه بر موسیقی...

کانال که نه، اما پلی لیستی از محبوب‌ها و شنیدنی‌ها در تلگرام دارم. شاید آبی باشد بر آتشی. علاقمندان موسیقی همه دعوتند به بزم شنیدن
( کانال نوا @navaay )

۰۱ خرداد ۹۶

اولین سقف

اولین سقف‌مان محقر بود و کم اثاث. دیوار گچی‌اش‌ اما دیوار بهشت. کابینت فلزی‌اش جعبه‌ی گنج. اشعه‌ی طلایی خورشید که به پرده ارزان قیمت می‌خورد، جادو می‌کرد: زیباترین طلوع و پرامیدترین بیداری رقم می‌خورد...
ایامی بود کوتاه؛ اما عریض به پهنی دریا