نیچه یا هر کس دیگر چه درست و دقیق گفته: «کمرمان زیربار حقیقت می‌شکست اگر هنر نبود». برای حقیر دنیای بی موسیقی متصور نیست. از جور روزگار پناه بر موسیقی...

کانال که نه، اما پلی لیستی از محبوب‌ها و شنیدنی‌ها در تلگرام دارم. شاید آبی باشد بر آتشی. علاقمندان موسیقی همه دعوتند به بزم شنیدن
( کانال نوا @navaay )

۱۵ خرداد ۹۶

ارتحالیدی

درین تعطیلات ارتحالی، یا باید ول کنی بروی سفر، یا توی خانه با سینما خودت را سرگرم کنی. رای ما، همیشه دومی است [نیشخند]