شب تردید

طبقه بندی موضوعی

ارتحالیدی

۱۵ خرداد ۱۳۹۶

درین تعطیلات ارتحالی، یا باید ول کنی بروی سفر، یا توی خانه با سینما خودت را سرگرم کنی. رای ما، همیشه دومی است [نیشخند]