خاکستری
۲۸ خرداد ۹۶

یک روز مثل هر روز

روزهای گرم ملال انگیزترند از روزهای سرد. سرما دشمن خوبی است. انگیزه مبارزه است. وقتی خانه را گرم می‌کنی یا لباس گرمی می‌پوشی به جنگش رفته‌ای، کاری کرده‌ای، پیروز شده‌ای. بودن در پاییز که رحمت است. قدم زدن در خیابان‌هایش هم سعادت.

اما روزهای گرم را دوست ندارم. حس بطالت بدی دارد. شاید هم ریشه در بچگی داشته باشد. ایامی که امتحانات تمام می‌شد، بی‌کار بودیم و بی‌حوصله. صدای پنکه، کولر، چیلر... همه آن حس‌های بد را زنده می‌کند. در انتخاب بین رنج و ملال، انتخابم ملال است. روزهای گرم حوصله بیرون رفتن هم ندارم. ترجیح می‌دهم یکجا نشینی پیشه کنم... صد البته خدایا شکرت. این نق‌ها را هم لطفا نشنیده بگیر. عوارض تنهایی است.

پ.ن
مصادفت ایام عزاداری قدر و تولد حقیر هم بر عموم مسلمین و مسلمات تسلیت و تعزیت باد.