خاکستری
۲۱ تیر ۹۶

احساس

از قوافی، چهارپایه‌ای
از اوزان، سنگ سمباده‌ای
با سگک کمربند تسمه‌ای خواهم ساخت
بر پشت خواهم کشید چون کوله باری
فریاد بر می‌کشم
آهای... تو
پلک را بگشای
تا پس کوچه‌ها بشنوند
آهای
قند شکن
چاقو
احساس تیز می‌کنیم


(نصرت رحمانی)