نیچه یا هر کس دیگر چه درست و دقیق گفته: «کمرمان زیربار حقیقت می‌شکست اگر هنر نبود». برای حقیر دنیای بی موسیقی متصور نیست. از جور روزگار پناه بر موسیقی...

کانال که نه، اما پلی لیستی از محبوب‌ها و شنیدنی‌ها در تلگرام دارم. شاید آبی باشد بر آتشی. علاقمندان موسیقی همه دعوتند به بزم شنیدن
( کانال نوا @navaay )

۲۱ مرداد ۹۶

خوشبختی

گاهی همین قدر که بنشینم و ده دقیقه توی حال خودم باشم و کارگرهای ساختمان روبرو تیرآهن خالی نکنند و دلم برای چیزی شور نزند و تسمه‌ی کولر پاره نشود به گمانم خوشبختم. خوشبختی همین است. مگر چه می‌تواند باشد؟ این که حال آدم خوب باشد، بچه‌اش سلامت باشد، شوهرش کار درست و حسابی داشته باشد، برادرش را بعد چند سال خندان ببیند، کافی است دیگر....


ما اینجا داریم می میریم
نوشته مریم حسینیان
نشر چشمه
چاپ اول 1395
12000 تومان