شب تردید

طبقه بندی موضوعی

خوشبختی

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

گاهی همین قدر که بنشینم و ده دقیقه توی حال خودم باشم و کارگرهای ساختمان روبرو تیرآهن خالی نکنند و دلم برای چیزی شور نزند و تسمه‌ی کولر پاره نشود به گمانم خوشبختم. خوشبختی همین است. مگر چه می‌تواند باشد؟ این که حال آدم خوب باشد، بچه‌اش سلامت باشد، شوهرش کار درست و حسابی داشته باشد، برادرش را بعد چند سال خندان ببیند، کافی است دیگر....


ما اینجا داریم می میریم
نوشته مریم حسینیان
نشر چشمه
چاپ اول 1395
12000 تومان