شب تردید

طبقه بندی موضوعی

آداب بیقراری

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

داشت نگاه می‌کرد به سیاهی چشم‌هایی که روزگاری دیوانه‌اش می‌کرد. رمز این جنون بی‌حد و سرکش، دل‌سپردگی واویلا، رازواری رنگ سیاه بود یا حس نهفته جوانی فقط؛ برای اویی که هنوز سی و هشت سالگی‌اش تمام نشده بود؟ می‌توانست بفهمد؟ زل زد به سفیدی خط‌های وسط جاده که بی امان از زیر پا می‌گذشتند. عاشق خلوتی و پیچ در پیچی جاده و دره‌های عمیقش بود...


آداب بیقراری
نوشته یعقوب یادعلی
نشر نیلوفر
چاپ دوم زمستان 1384
12500 تومن