خاکستری
۲۶ مرداد ۹۶

ز مثل زن

زن مثل زندگی است. مدام باید آن را برای خودت معنا کنی تا بتوانی ادامه بدهی. بعد از مدتی بی‌خیال معنای زندگی می‌شوی و فقط ادامه می‌دهی.. شاید هم مثل حقیقت باشد. با معانی مختلف در زمان‌ها و دوران‌های متفاوت، بی قطعیت و جامعیت و اطلاق. فرقی هم ندارد به کدام تعریف بچسبی. نتیجه یکی است.

آداب دنیا
به قلم یعقوب یادعلی
نشر چشمه
چاپ دوم تابستان 1395
16000 تومان