۰۲ مهر ۹۶

دخترانه

"تا چشم به هم بزنی دوره تمام شده است". اما او هزاران بار چشم به هم زده است و هیچ چیز تمام نشده. هنوز هم هر روز صبح از خواب بیدار میشود و چند ثانیه صبر میکند تا بیاد بیاورد کجاست. بعد ارام ارام خودش را برای درک هویت تازه اش میسازد. روز بعد باز از نو این کار را میکند. چون چیزی از قبل یادش نمانده است.

کتاب سرشارست از توصیفات گاه غریب. به عنوان کسی که قرار است تا اخر عمر مرد باشد، خواندن از دنیای زنان همیشه برایم جذاب بوده. در خلال فصل دوم تقریبا معلوم میشود که اتفاق خاصی قرار نیست بیفتد. با شخصیتهایی که اندک اندک جان میگیرند اشنا میشویم و به دنیای ذهنی شان نزدیک: زندگی و دنیا از دیدگاه دخترانه... درود بر وفی و ترلان که دلتنگش خواهم شد.


ترلان

به قلم فریبا وفی

نشر مرکز

چاپ هفدهم 1396

14500 تومان