بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۱۰ مهر ۹۶

تبت

گفت: تو دختر قشنگی هستی. با شعوری.. این جور مقدمه را خوب می‌شناختم. خوبی‌ها را به تو می‌گفتند تا خوبترها را از تو دریغ کنند.

رویای تبت بهترین کتابی بود که تا حالا از خانم وفی خوانده‌ام. پیچیده نبود ساده هم نبود. احساسات را خوب توصیف کرده. کلا هم در تصویر سازی موفق است. طوری که آدم‌ها جلوی چشم خواننده مجسم می‌شوند.. البته ترجیح می‌دهم بهترین اثرش نبوده باشد. دلم می‌خواهد کتاب بعدی وفی را بیشتر بپسندم 😉


رویای تبت
به قلم فریبا وفی
نشر مرکز
چاپ هجدهم 1396
14500 تومان