نیچه یا هر کس دیگر چه درست و دقیق گفته: «کمرمان زیربار حقیقت می‌شکست اگر هنر نبود». برای حقیر دنیای بی موسیقی متصور نیست. از جور روزگار پناه بر موسیقی...

کانال که نه، اما پلی لیستی از محبوب‌ها و شنیدنی‌ها در تلگرام دارم. شاید آبی باشد بر آتشی. علاقمندان موسیقی همه دعوتند به بزم شنیدن
( کانال نوا @navaay )

۲۵ مهر ۹۶

تماس

از دور معلوم نیست که بعضی‌ها برق دارند. دستشان را که می‌گیری، جریان «تنهایی» از پوستشان بیرون می‌زند و آرام در تنت منتشر می‌شود و رعشه بر اندامت می‌اندازد.. و زمان لازمست تا حجم نگاهشان را فراموش کنی.


پ.ن
«احتمال باران اسیدی» فیلم خوبی است به شبکه ویدئوی خانگی هم آمده. توصیه می‌شود.