خاکستری
۲۸ مهر ۹۶

دو دنیا

بعضی می‌گویند کسی که بیشتر می‌فهمد مسئولیتش بیشتر است. مسئولیت بیشتر یعنی چه؟ یعنی برای کارهای کرده و نکرده‌، بیش‌تر و دقیق‌تر مواخذه شدن. قبل‌ترها عقیده‌ام همین گونه بود. در واقع فقط عقیده بود و مثل خیلی عقاید دیگر حاصل تربیت و تکرار. ولی نظرم عوض شد. چه بی‌سواد باشی چه علامه‌ی دهر، وقتی از بلندی بیفتی دست و پایت یکجور می‌شکند. ماوراء الطبیعه هم اگر به صورتی که آقایان می‌گویند وجود داشته باشد (که بعید می‌دانم خیلی شبیه توصیفات ساده انگارانه‌شان باشد) قاعدتا شباهت‌هایی با طبیعت مادی دارد. فلذا بعید نیست فهم و درک بیشتر و کمتر خیلی تفاوت نکند.

نمی‌دانم چرا بی مقدمه یاد این موضوع افتادم.