خاکستری

یک وقت‌هایی هم دلت می‌خواهد برای کسی دلتنگ شوی ...