۰۲ آبان ۹۶

جادو

کافی‌ست فقط یکبار جمله‌ی جادویی را به خودت بگویی: «که چه بشود؟». از آن به بعد از دستش خلاصی نداری. هر روز هم چاق‌تر و پروارتر می‌شود. و روی همه انگیزه‌ها و هدف‌هایت سایه می‌اندازد... 
قرار نیست طوری بشود. هرجور هم بشود خیلی فرق خاصی ندارد.