شب تردید

طبقه بندی موضوعی

هر جا و هر وقت و هر مقدار که دلت خواست می‌توانی گریه کنی بدون جلب تعجب.

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۰۵