خاکستری
۰۵ آبان ۹۶

دلخوشی به محالات

به صفحه‌ی آمار و گزارش نگاه می‌کنم. برخی گذری آمده‌اند. بعضی‌ها هم چند مطلب را خوانده و تگ معینی را نگاه کرده‌اند... خوب می‌شد اگر کانتری هم توی دنیا بود که می‌گفت کی به کی فکر کرده. کِی به هم فکر کرده‌اند و در فکرشان به هم چه گفته‌اند. و بعد فکر هم را دنبال می‌کردند و هم را پیدا می‌کردند و سلام و علیکی و آشناییتی.
بدی‌اش هم این بود که جرات نمی‌کردی به بعضی‌ها فکر کنی. مثلا توی ذهنت به رییس‌ت فحش بدهی یا از خجالت بعضی اساتید دربیایی.
ولی اگر می‌شد، خوبی‌اش به بدی‌اش می‌ارزید. عادت جامانده از بچگی‌ات هم بی‌کار نمی‌ماند: اینکه من قایم می‌شوم تو بیا مرا پیدا کن.