خاکستری
۰۶ آبان ۹۶

آزموده را آزمودن

رها کردن همان اول ماجرا، وقتی امیدهای تازه و بی‌دلیل هنوز چشمک می‌زنند، بهتر نیست؟ الان تمام شود افسوس است؛ به زور تمام شود، زخم و افسوس...

پ.ن

باتشکر از عذابِ جهنمیِ «شوق و انتظار» که در نوشتن این یادداشت کمک کرد.