خاکستری
۰۶ آبان ۹۶

نخندید

اینکه وقتی خوابت می‌گیرد قبلا اعمال مربوط به WC را به جا آورده باشی، خوشبختیِ کوچکی است که اصلا کم اهمیت نیست. در سنین بالاتر، وقتی با یک غلت زدن خوابِ گرامی از سرتان پرید، ارزش این خوشبختی‌ها معلوم‌ترتان خواهد شد زیرِ سی سال‌هایی که دارید به بنده می‌خندید.