خاکستری
۰۹ آبان ۹۶

راهبرد چپّه!

آدم‌های مثلا عاقل دنبال راه حل واقعی مساله می‌روند. آدم‌هایی هم هستند (لابد می‌شوند ناعاقل یا مثلا غافل یا یک همچین چیزهایی) که پناه می‌برند به بیان و شرح دادن مساله. راهبردشان هم مثل پختن نیمروست با شعله‌ی کبریت. شاید دیر، ولی بالاخره جواب می‌دهد. اگر هم به عمر شریف‌شان کفاف نداد که چه بهتر.

پ.ن
چه رستگار بود آنکه بر قبرش نوشت: هذا جناه ابی علیّ و ما جنیتُ علی احدٍ