نیچه یا هر کس دیگر چه درست و دقیق گفته: «کمرمان زیربار حقیقت می‌شکست اگر هنر نبود». برای حقیر دنیای بی موسیقی متصور نیست. از جور روزگار پناه بر موسیقی...

کانال که نه، اما پلی لیستی از محبوب‌ها و شنیدنی‌ها در تلگرام دارم. شاید آبی باشد بر آتشی. علاقمندان موسیقی همه دعوتند به بزم شنیدن
( کانال نوا @navaay )

۰۹ آبان ۹۶

طرح تحول درمانی

گاهی هم حواست نیست دستت می‌خورد مثلا رادیو یا تلویزیون روشن می‌شود. منتظری که در پس این حرکت ناخودآگاهانه حکمتی اندرزی چیزی نهفته باشد و به گوشَت بخورد بلکه متحول شوی، اما هیچ حکمتی سراغت نمی‌آید.
از فانتزی‌هایم اینست که مستمندی در خیابان ببینم و بخواهم کمکش کنم، ولی رد کند و حسابی خیت و کنف شوم. اگر ان‌شاءاله پیش بیاید قطعا متحول خواهم شد. قول می‌دهم.