خاکستری
۲۱ آبان ۹۶

خندگی

"قبل اینکه به کسی لبخند بزنید، چک کنید لبخندتون یا دندوناتون مثل بنده ترسناک نباشه. طرف می‌گرخه خودتونم پشیمون می‌شید.. اینجوریاس که یواش یواش خنده هم از یادتون می‌ره."

از روزگار رفته | رسول مرضیه‌ای