شب تردید

طبقه بندی موضوعی

صرف زمان

۲۵ آبان ۱۳۹۶
فعل زندگی چگونه صرف شد؟
رفته‌ای و مانده‌ام...

رفته‌ای و رفته است
   شور زندگی
از دقایق به جای مانده‌ام
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۲۵
مستر علی

شعرک