خاکستری
۱۰ آذر ۹۶

لجبازی هستی

یک وقتی هم پر از شکی و دودلی که پیامک بزنی یا نه. بعد که با سلام و صلوات ارسالش می‌کنی، حالا دلیور نمی‌شود :-|

استرست کش می‌آید و تمام نمی‌شود!