شب تردید

طبقه بندی موضوعی

مرض عاشقانه

۲۱ آذر ۱۳۹۶
گاهی دلت می‌خواست جلوی محبوب بزنی تو سر خودت و او بیاید و با مهربانی جلویت را بگیرد و بعد... توی دلت ذوق کنی. البته منظور زدن فیزیکی نیست لزوما. بلکه خفیف کردن خود یا هر عملی منتسب به خود؛ به قصد یک جور توجه طلبی منحرف شده.
با اینکه مقادیری ناخودآگاهی هم در کار بود ولی به هر صورت مرض بود.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۲۱
مستر علی

عاشقیت