نیچه یا هر کس دیگر چه درست و دقیق گفته: «کمرمان زیربار حقیقت می‌شکست اگر هنر نبود». برای حقیر دنیای بی موسیقی متصور نیست. از جور روزگار پناه بر موسیقی...

کانال که نه، اما پلی لیستی از محبوب‌ها و شنیدنی‌ها در تلگرام دارم. شاید آبی باشد بر آتشی. علاقمندان موسیقی همه دعوتند به بزم شنیدن
( کانال نوا @navaay )

۲۱ آذر ۹۶

مرض عاشقانه

گاهی دلت می‌خواست جلوی محبوب بزنی تو سر خودت و او بیاید و با مهربانی جلویت را بگیرد و بعد... توی دلت ذوق کنی. البته منظور زدن فیزیکی نیست لزوما. بلکه خفیف کردن خود یا هر عملی منتسب به خود؛ به قصد یک جور توجه طلبی منحرف شده.
با اینکه مقادیری ناخودآگاهی هم در کار بود ولی به هر صورت مرض بود.