خاکستری
۲۱ آذر ۹۶

لوامه

گاهی هم تا می‌آیی شیطنتی بکنی یادت می‌آید به مورد مشابهی که کسی علیه خودت بکار بست و اصلا از همانجا هم یادش گرفتی. بعد خاطرت می‌آید که چقدر حالت گرفته شده بود و چقدر تعجب کردی از نافهمی برخی... الان خودت هم در مرز ارتکاب بی‌شعوری بودی که خب شکرخدا مرتکب نشدی. خیلی هم بخودت نبال؛ که اگر درس پیشین همان برخی‌ها نبود هرآینه هم مسلک‌شان شده بودی. برخی شاید رفتار غلطی داشته باشند ولی یادت باشد که با تحمل عواقب اعمالشان، باعث پندآموزی تو و امثال تو هستند. خلاصه که به خودت غره نشو دیگران را هم سرزنش نکن!