خاکستری
۲۱ آذر ۹۶

خیال تو

هیچ بیشه‌ای بی‌خاطره نیست
    از هم آغوشی با بادها
و هیچ جنگلی عاشق نشده
    مگر با بوسه‌های باران
تنها منم که زنده مانده‌ام
در هوای تو
    بی آنکه بپیچد
        در نفس‌هایم.


(احمد شاملو)