بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۰۳ دی ۹۶

آفتابی

بعضی روزها الکی خوبم. البته الان که فکرش را می‌کنم خیلی هم بی‌دلیل نبود. امروز به لطف یک باد بی‌نام و نشان، هوا کاملا تمیز شد. آسمان ابی و ابرهای تمیز و هوای پاییزی آن هم در سومین روز زمستان، دلایل خوبی بود بر حس‌های خوب. امروز با هرکس مواجه شدم لبخندی مهمانم کرد. دو سه نفر غریبه‌ی خوش اخلاق و خوش برخورد هم مزید علت شدند. همه این‌ها علل ظاهرا کوچکی بودند که امروزم را به یک روز خوش تبدیل کرد. برای همه دوستانم حس‌های قشنگ آرزومندم. و البته هوای پاک و آدم‌های خوش اخلاق و لبخندهای پیش بینی نشده. آمین