بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۰۴ دی ۹۶

یادم بماند

امروز بی‌ظرفیت بودم، زبانم عزیزی را رنجاند و رفتارم انسان ناشناس دیگری. هنوز در اخلاق خیلی کمترم از اکثریت مردم. اگر فقط چشمم را باز کنم، بین همین آدم‌های دور و بر، کلی رفتار قشنگ خواهم دید. باید بیاموزم و باید خوبتر باشم. کاش بتوانم.