بگذار بگذارم ای دوست
بر شانه هایت سرم را...

(محمدرضا ترکی)
۰۹ دی ۹۶

التهاب

بوی ناآرامی و خون می‌آید. نمی‌دانم درین هیر و بیر، تبلیغات شدید و غلیظ 9 دی دیگر برای چه بود؟ کاش همه آرام باشند. کاش سیما هیزم بر آتش نریزد. کاش مردم خوددار باشند...

پ.ن
ظاهرا طبق دستور معاون سیما پخش مستند بصیرتی! و البته یکسویه نگر «خارج از دید» متوقف شد. جای تقدیر دارد. کاش حکومت این گونه عقلانیت‌ها را در غالب اوقات عرضه می‌داشت، نه موقتی و در مواقع اضطرار!