خاکستری
برای نیش و نوشِ همزمان مثالی دارید؟ نمونه ادبی‌اش، شاهد بازاری بداخلاق و تحویل نگیرنده و محل ندهنده. دیگر چه؟ خاطراتی که روزی خوش بودند و اکنون دردناک. نمونه بارزش هم عکس... لامصب عکس از همه چیز بدتر است. دلت نمی‌اید نابودش کنی، اگر هم ناگهانی جلو چشمت بیاید، حال و احوالت مدتی دگرگون می‌شود.

ناخوش از نیش و نوشِ خاطرات بودم که این به دادم رسید. امروز شنیدمش و آبی بود روی آتشم. مضامین و عبارات شعر، بلند و دلنشین و گواراست. بعد شنیدنش گفتم: «آقا ما تسلیم. سپرِ نداشته‌ را هم انداختم. دُمم را هم بر زمین زدم. هرچه تو بخواهی.»

مولانا که با فاصله‌ای هشتصدساله چنین انرژی‌ای بدهد، ببین اصل جنس چه درّ و گوهری است! از دارو رمیدن که دیگر چیزی نیست:

چه خوشی های نهان است در آن درد و غمش
کـه رمـیــدنــد ز دارو هـمـــه درمـــان طـلـــبــان

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.