شب تردید

طبقه بندی موضوعی

Big Sleep Please!

۶ اسفند ۱۳۹۶
فکر اینکه فردا باز باید بیدار شد و روز دیگری را اغاز کرد؛ فکر به چرایی این ادامه بیهوده، ازارنده است. کاش کسی بشارتی میداد به خوابی ابدی
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۰۶
مستر علی