شب تردید

طبقه بندی موضوعی

تو و اردیبهشت

۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
باغ نظر گرچه برگ و بار ندارد
با تو دلم حسرت بهار ندارد

خلوت دل از صدای پای تو بشکست
شعر قدمهات انکسار ندارد

گوشه چشمت اگر به منزلم افتد
هیچ ملال از شبان تار ندارد

حافظ شیراز خوش سرود که فرمود:
بهتر ازین گوشه شهریار ندارد

پ.ن
همه عمر عقب ماندم...
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۷/۰۲/۰۹
مستر علی

بهار

شعرک